Важно!

Заключителна пресконференция по проект "Ученически практики"
 
На 21.12.2015 г. в сградата на МОН в присъствието на зам.-министър Ваня Кастрева, екипът за управление по проекта, журналисти и гости бяха представени резултатите от проект "Ученически практики".
 
„Бих искала в навечерието на светлите празници да благодаря на всички, които отделиха от своето време, за да присъстват на финалната пресконференция на един от успешните и много добри проекти на Министерството на образованието и науката „Ученически практики“, каза г-жа Кастрева и изтъкна положителните страни на проекта: „Това е проект, послужил за основата за навлизането на практическото обучение в сферата на средното образование като професионална подготовка. Проект въз основа на опита, натрупан от него, който помогна на екипа да разработи Наредбата за условията и реда за провеждане на обучението чрез работа или на дуалното обучение. Проект, който прехвърли моста между средното професионално образование и заинтересованите страни в лицето на работодателите“. В заключение г-жа Кастрева заяви, че това е проект, който ще намери своето ново измерение в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Г-жа Емилия Вълчовска, ръководител на проекта и началник на отдел „Професионално образование и обучение“ в МОН, направи преглед на основните цели и дейности по проекта. „Проект “Ученически практики” стартира на 18 януари 2012 година и имаше за цел подобряването качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионалното образование в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда“, каза г-жа Вълчовска и поясни, че в началото е било трудно, и че предизвикателството е било в привличането на бизнес средите като партньори и убеждаването им, че практическото обучение е много необходимо. За целта са били проведени 16 700 срещи с представителите на бизнеса.

Самият проект цели улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование чрез повишаване качеството на професионалното образование и обучение, активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по  различните професии, подобряване връзката между резултатите от професионалното образование и обучение и потребностите на променящия се пазар на труда, повишаване на квалификацията на обучаващите се в системата на професионалното образование и обучение със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.
„Проектът имаше за цел да предостави качествена подготовка за успешно практическо обучение в реална работна среда на 46 000 ученици на възраст над 16 години“, каза г-жа Вълчовска и с гордост отбеляза, че  след успешното стартиране през месец февруари 2013 г., в ученическите практики са се включили и успешно са приключили своето 240-часово практическо обучение в реална работна среда 47 681 ученици. Всички те са получили сертификат за проведеното обучение и стипендия в размер на 300 лева. Бюджетът на проекта е 24 494 800 лв. и е 100% усвоен. 

Като успешни резултати от проекта може да се посочат включването на 5882 наставници, 1658 наблюдаващи учители, 486 консултанти, 407 училища и на 4300 работодатели. Като работодатели в проекта са се включили малки, средни и големи предприятия, занаятчии, общинската и държавната администрация, висши училища, театри, музей и държавната опера.
Благодарение на проекта „Ученически практики” 1680 ученици са започнали постоянна работа, на същото място, на което са провеждали ученическа практика, а 3345 са учениците, които са стартирали почасова и сезонна работа. По проекта е осигурявана практика и на ученици със специални образователни потребности (СОП). Практическото обучение в реална работна среда се е отразило положително на самоувереността и самочувствието на тези ученици. По проекта са получени още 3750 препоръки от работодатели, благодарствени писма и грамоти.

Работодателите по проекта са проявили инициатива за различни мерки за подкрепа на учениците като осигуряване на безплатен обяд, възстановяване на транспортни разходи на ученици с финансови затруднения, стимулирали са с парични награди ученици с добри резултати и затруднено материално положение. 
 
 

 
 
11.11.2015 г.
 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
 
Уважаеми колеги,
 
По сметките на всички училища, които имат приключили практики през тази учебна година, са налични необходимите суми за разплащането им. Молим училищните екипи да организират изплащането на стипендиите и възнагражденията на екипите в най-кратък срок.
 
Благодарим за търпението!
 
С уважение,
Екип "Ученически практики"
 
 

 
 
 
03.11.2014 г.
 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми колеги,

Актуализиран е списъчният състав на учениците за учебната 2014/2015 г.

Необходимо е незабавно актуализиране на заявките, качване на договори, съставяне на графици на учениците и всички съпътстващи дейности в системата на проекта.

С уважение,

Екип „Ученически практики“

 


 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

До всички участващи страни в проект „Ученически практики“

Поради независещи от екипа на проекта причини през последните два месеца беше забавена цялостната верификация на разходите и плащанията към всички заинтересовани страни по проекта. Към настоящия момент контролиращият орган верифицира разходите за проведените практики и тече техническа процедура за превод на средствата към училищата.

Моля да приемете нашите извинения.

Благодарим Ви за търпението и разбирането!

Екип „Ученически практики“

 


 
26.06.2014 г.
 
Уважаеми колеги,
 
В секция Документи от днес може да бъде намерена Инструкция за финансистите по проекта
 
Молим всички финансисти по проекта да се запознаят с нея.
 
С уважение,
 
Екип "Ученически практики"
 
 

 
30.05.2014 г.
 

Уважаеми дами и господа,

Екипът на проект "Ученически практики" има удоволствието да Ви съобщи, че срокът на проекта беше удължен и той ще продължи до м. септември 2015 г. На добър час на всички ученици, които са включени в практика в момента и на всички тези, на които предстои да се включат и да приключат успешно своето практическо обучение в реална работна среда. 

С уважение,
Екип "Ученически практики"

 


 
24.10.2013 г.
 
ВАЖНО!
 
Уважаеми колеги,
 
Базата данни на информационната система на проект "Ученически пракитки" е обновена за учебната 2013/2014 г. Разделение между отделните години има за заявки, избраните обяви, графици, ученици и присъствия. За учениците от настоящата година е необходимо да се изберат нови обяви от меню Търсене на обяви, за да се отнасят за тази учебна година (ние сме прехвърлили всички които сте избирали след 15.09.2013 г. в учебна 2013/14 година и са видими в меню Избрани обяви). Ако всичко е наред, в в графиците и присъствията към обявите от учебната 2013/14 г. ще се съдържат и само ученици от тази учебна година.
 
С уважение,
 
Екип "Ученически практики"
 

 

23.10.2013 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми потребители на системата,

Преди няколко дни в МОН е получена обединената база данни, съдържаща данни за училища, директори и ученици за учебната 2013/2014 г.

На 24.10.2013 г. ще бъде обновена информационната система и отворена за работа за учебната 2013/2014 г.

В момента в системата са налични данните от миналата 2012/2013 г., които ще бъдат архивирани и достъпни само за справки.

Благодарим Ви за търпението!

С уважение,

Екип "Ученически практики"

 


 

24.09.2013 г.

ОТВОРЕНА ПОКАНА

към

работодателите от сектори: Лека промишленост (Производство на текстил, облекло, обувки и кожи), Туризъм, Стопанско управление и Областна и общинска администрация, участващи в проекта или желаещи да се включат в него.

 

Уважаеми партньори,

Екипът на проект "Ученически практики" Ви кани да участвате в първата секторна конференция "Бизнес-система на професионалното образование и обучение".

Конференцията ще се проведе на 11 октомври 2013 г. в хотел "Принцес хотел София", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 131.

За потвърждение на Вашето участие, моля изпратете попълнен регистрационен формуляр на е-mail: m.gateva@mon.bg или на ina.ivanova@mon.bg най-късно до 30.09.2013 г.


Разходите на участниците в конференцията са за сметка на проект "Ученически практики".

 

Поканата може да изтеглите от ТУК

Реистрационен формуляр може да изтеглите от ТУК

Програма на конференцията може да изтеглите от ТУК

 

С уважение,

Екип "Ученически практики"

 


 

12.02.2013

Уважаеми колеги,


        Във връзка със зададени въпроси относно сключването на допълнителни споразумения от страна директора на училището с училищния финансист, консултантите на ученици за избор на практика и наблюдаващите учители, Ви уведомяваме:

        Допълнителното споразумение, което директорът сключва по реда на Кодекса на труда е типово, но върху листа трябва да фигурира логото на проект "Ученически практики".

Може да използвате бланката на проекта, която ще изтеглите от секция Документи.

Благодарим Ви!

Екип "Ученически практики"


11.02.2013

Уважаеми колеги,

От днес са активни и следващите модули от системата - Договори,  Анкетни карти, Присъствия, Галерия.

Молим Ви да въведете сканирани документите на наблюдаващите учители, договорът мужду училището и МОМН, договорът между гимназията и организацията, осигуряваща места за практика, договорът за провеждане на практическо обучение между учениците и гимназията.

Успех на практикантите!

Екип "Ученически практики"


05.02.2013

Уважаеми колеги,

За Ваше улеснение Ви посочваме последователността на работа със системата:
1. Регистрирате се като училище, което ще вземе участие в проекта.
2. Записвате данните на училището
3. Подавате заявка с броя на учениците, за които имате информация, че можете непосредствено да включите в практика. (Повечето от Вас вече са го направили)

Модулите вече са активни:
4. Добавяте експертния персонал от училище, който ще работи по проекта. 
5. Училището избира позициите, в които би могло да се включат ученици. 
6. Училището посочва учениците, които ще участват, и ги включва в избраната обява за практика. 
7. Работодателят потвърждава избора и обявата се заключва - тя не може да бъде редактирана.
8. Сключва се договор между фирмата, родителите и училището и в същия ден се подава заявлението за застраховка на ученика/учениците.
9. Изработва се и се въвежда график за провеждане на практическо обучение. Графикът трябва да отразява реалното провеждане на практическите часове, затова при промяна на предварително планираните часове, промяната се прави в системата.

В секцията с документи може да намерите образец на списък за сключване на групова застраховка „Злополука" на ученици от училища в системата на професионалното образование.

Заявката за застраховка се подава в РИО в деня на сключване на договора!

Процедурата е следната: изтегляте и попълвате образеца, след което го принтирате в 3 екземпляра, подписвате трите екземпляра и ги носите или изпращате в съответното РИО.

ВАЖНО!
Датата на сключване на договора не е датата на започване на практиката. Датата на сключване на договора следва да е поне 4 (четири) работни дни преди започването на практиката, за да има технологично време да се сключи застраховката и да се изготви графикът на ученика.

При възникване на въпроси, Ви молим да се свържете с експерта от Вашето РИО или с регионалния си координатор. Списък на членовете на екипа и информация за контакт има в секция "Контакти" на сайта. Също така може да пишете на имейл reg.praktiki@mon.bg или u.praktiki@mon.bg

С уважение,

Екип "Ученически практики"


31.01.2013

Уважаеми колеги,

За Ваше улеснение Ви посочваме последователността на работа със системата:
1. Регистрирате се като училище, което ще вземе участие в проекта.
2. Записвате данните на училището
3. Подавате заявка с броя на учениците, за които имате информация, че можете непосредствено да включите в практика. (Повечето от Вас вече са го направили)
4. Добавяте експертния персонал от училище, който ще работи по проекта
5. Училището избира позициите, в които би могло да се включат ученици. (В момента, в който направим видим този модул за Вас, ще Ви уведомим)
6. Училището посочва учениците, които ще участват, и ги включва в избраната обява за практика. (В момента, в който направим видим този модул за Вас, ще Ви уведомим)
7. Работодателят потвърждава избора и обявата се заключва - тя не може да бъде редактирана.
8. Сключва се договор между фирмата, родителите и училището и в същия ден се подава заявлението за застраховка на ученика/учениците.
9. Изработва се и се въвежда график за провеждане на практическо обучение. Графикът трябва да отразява реалното провеждане на практическите часове, затова при промяна на предварително планираните часове, промяната се прави в системата.

ВАЖНО!
Датата на сключване на договора не е датата на започване на практиката. Датата на сключване на договора следва да е поне 4 (четири) работни дни преди започването на практиката, за да има технологично време да се сключи застраховката и да се изготви графикът на ученика.

С уважение,


Екип "Ученически практики"


30.01.2013 

Уважаеми госпожи и господа,

В секцията с документи може да намерите образец на списък за сключване на групова застраховка „Злополука" на ученици от училища в системата на професионалното образование.

Заявката за застраховка се подава в деня на сключване на договора!

Процедурата е следната: изтегляте и попълвате образеца, след което го принтирате в 3 екземпляра, подписвате трите екземпляра и ги носите или изпращате в съответното РИО.

ВАЖНО!
Датата на сключване на договора не е датата на започване на практиката. Датата на сключване на договора следва да е поне 4 (четири) работни дни преди започването на практиката, за да има технологично време да се сключи застраховката и да се изготви графикът на ученика.

С уважение,


Екип "Ученически практики"


28.01.2013

Уважаеми госпожи и господа,

В секцията с документи може да намерите образец на договор между Вас и МОМН. Моля да изтеглите и попълните образеца, след което да го принтирате в 3 екземпляра, като само на един от тях, на последната страница, оставите съгласувателните подписи, а на другите два ги изтриете. След като подпишете трите екземпляра на договора го занесете или изпратете в РИО.

Желателно е да изпратите договорите в най-кратки срокове.

С уважение,

Екип "Ученически практики"


25.01.2013 До работодателите: Уважаеми госпожи и господа,

Благодарим Ви още веднъж, че се регистрирахте за участие в проектите "Ученически практики" и "Студентски практики".

От днес можете да обявявате позиции за "Ученически практики" - за ученици, навършили 16 г. от професионалните гимназии в страната. Обявяването на позиции става от адрес http://praktiki.mon.bg , меню Работодатели -> Вход за работодатели -> меню Нова обява, където е активна форма за публикуване на обяви по проект "Ученически практики". Полетата обозначени със звезда "*" са задължителни за попълване/избиране.
Обявяването на позициите за студенти ще започне в рамките на настоящия месец и ще получите ново съобщение с детайлно описание на стъпките в уеб-системата.


С уважение,

Екип "Ученически практики"


24.01.2013

Уважаеми колеги,

Застраховките на учениците ще бъдат за сметка на проекта.

Това ще бъде технологичната последователност при сключването на застраховки за учениците:
1. До 15 число на текущия месец всяко училище подава до РИО (регионалния координатор) формуляри за застраховка на учениците, които ще стартират с практика по проекта през следващия месец. Формулярите са по образец, подписани и подпечатани от директора на училището.
2. До 20 число на текущия месец всеки регионален координатор от РИО подава на ръка в регионалния офис на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД събраните и проверени формуляри за застраховката на учениците, поставени в запечатан плик, от където за сметка на Застрахователя, списъците ще бъдат изпращани до ЦУ на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД.”
3. До 25 число на текущия месец в централния офис на ЛЕВ ИНС се издава застрахователна полица – 3 броя оригинал, и по електронен път се изпраща в МОМН, в РИО и в училището за застраховката на учениците за следващия месец.
4. До 30 число на текущия месец представител на централния офис на ЛЕВ ИНС в гр. София предоставя в МОМН застрахователните полици (по 3 броя оригинал) за подпис от застраховката на учениците за следващия месец.
5. От подписаните три оригинални полици, едната остава за съхранение в МОМН, едната в ЛЕВ ИНС и едната (чрез регионалните офиси на ЛЕВ ИНС) се представя на регионалния координатор от РИО, който я предоставя на училището, подало списъка с учениците.

Допълнително ще Ви бъдат предоставени формулярите за попълване на списъците с учениците, които ще се генерират автоматично от уеб-системата.

При готовност за по-ранно включване в практическо обучение на ученици преди 1 март 2013 г., сроковете в процедурата по застраховане ще бъдат съкратени и практиките ще стартират в желаното от Вас време.

С уважение,

Екип "Ученически практики"


23.01.2013

Уважаеми госпожи и господа директори,

Благодарим Ви за заявения интерес към проект "Ученически практики"!

Документите за информация и за попълване, необходими за стартиране на проектните дейности, са вече достъпни за Вас.

Регистрацията на училищата в уеб-базираната информационната система на проекта се извършва от директора на училището.
В срок до 30 януари трябва да преминете през 3 действия:
1. Първоначална регистрация
2. Попълване на информация
3. Попълване на Заявката за участие

С уважение,

Екип "Ученически практики"


 


Да кандидатстват имат право всички ученици, обучавани за придобиване на квалификация по професии от средните училища и професионални колежи в Република България.

Уважаеми работодатели,

Проект „Ученически практики“ предоставя чудесна възможност на Вас да използвате капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на Вашата компания и да обмените нови и свежи идеи, които да спомогнат за развитието Ви.
Уеб-базираната информационна система http://praktiki.mon.bg/upraktiki/ осигурява възможност да изберете училищата и колежите от Вашия регион, с които да си сътрудничите и да изберете младите хора, от които действително се нуждаете.

Как да се регистрирате?

Стъпка 1: Влезте от меню ВХОД, във „Вход за работодатели“ за да направите Вашата регистрация.
Стъпка 2: Попълнете необходимите данни.
Стъпка 3: След като попълните данните, необходими за регистрация и получите потвърждение по имейла, че вече сте регистриран вие ще можете да качите лого на Вашата организация и да представите вашата дейност.
Стъпка 4: След потвърждаване на регистрацията е необходимо да публикувате обява в системата като попълните необходимите данни.

Ако проявявате интерес и имате въпроси за проекта може да се свържете с екипа на проекта на посочените телефони в секция „Контакти“ .

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВАС! ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

   

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.