В галерията са качени
24300
снимки


Благоевград (1494)
Бургас (647)
Варна (811)
Велико Търново (960)
Видин (651)
Враца (1126)
Габрово (466)
Добрич (482)
Кърджали (845)
Кюстендил (658)
Ловеч (465)
Монтана (876)
Пазарджик (479)
Перник (987)
Плевен (1692)
Пловдив (1457)
Разград (764)
Русе (857)
Силистра (653)
Сливен (629)
Смолян (667)
София-град (1480)
София-област (473)
Стара Загора (1709)
Търговище (869)
Хасково (859)
Шумен (686)
Ямбол (556)

 


Кратки филми за добри практики


Направление "Счетоводство"

   

Направление "Туризъм"

 

Направление "Енергетика"

 

Направление "Селско стопанство"

   

Направление "Транспорт"

   

Направление "Електроника"

   

Снимки


БПГ - Благоевград

ПГИ "Ив. Илиев" - Благоевград

ПГ САГ - Благоевград

ПГТО - Благоевград

НПГ "Д.Талев" - Гоце Делчев

ПЛТГ"Никола Вапцаров"-Банско - Банско

ПТГ - Сандански

ПГМЕТ - Петрич

ПГССТ - Банско

ПГМ "П.Р.Славейков" - Якоруда

ПГТХТ "Н. Стойчев" - Разлог

ЗПГ "Климент Тимирязев" - Сандански

ПГЕЕ - Банско - Банско

ПГ по МСС - Гоце Делчев

ПГ по МСС - Разлог

ПГТ - Разлог

ПГМЕЕ - Бургас - Бургас

ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский" - Бургас

ПГЕЕ "Константин Фотинов" - Бургас

ПГ по транспорт - Бургас

ПТГ - Бургас

ПГ по дървообработване - Бургас

ПГСИ " П.ПЕНЕВ " - Бургас

ПГССЛП - Карнобат

ПГ "Иван Вазов" - Несебър

ПГ МССЕ "Н.Й.Вапцаров" - Средец

СОУ "Хр.Ботев" - Сунгурларе

ПГЕ "А.С.Попов" - Велико Търново

ПГМД - Велико Търново

ПГТ "Д-р Васил Берон" - Велико Търново

ПТГ "Васил Левски" - Горна Оряховица

ПГЕЕ "М.В.Ломоносов" - Горна Оряховица

ПГЛПИ "Атанас Буров" - Горна Оряховица

ДТГ "Д.Хадживасилев" - Свищов

ПГ "Проф.д-р А.Златаров" - Свищов

ПГ по ЛПС - Свищов

СУ "Георги Бенковски" - Варна

ПГИ"Д-р Иван Богоров" - Варна

ПТГ - Варна

ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - Варна

1   2   3   4   5   6   7   8   9  

 

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.