до момента са се регистрирали
16090
работодатели


от тях
4774
работодатели


са публикували
10688
обяви


за
60911
места


 


Списък на регистрираните работодатели за участие в проектите
"Ученически практики" и "Студентски практики"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
16090 Асоциация Младежки дейности и спорт гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение до 10
16089 Интернационални Морски Технологии ЕООД гр. Русе Русе Ремонт и инсталиране на машини и оборудване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16088 Музей "Дом на хумора и сатирата" гр. Габрово Габрово Други дейности в областта на културата Културен институт от 10 до 50
16087 " Домклима-Енергоспестяващи решения " с. Ряховците Габрово Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16086 Хюманита ООД гр. Пловдив Пловдив Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
16085 ДГ № 27 "Славейче" гр. Добрич Добрич Образование Детска градина от 10 до 50
16084 ОНБОРД - АД гр. София София-град Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението Акционерно дружество (АД) от 51 до 250
16083 Ейбъл Диджитъл гр. София София-град Артистична и творческа дейност Друг вид субект до 10
16082 Счетоводна компания Дебал ЕООД гр. София София-град Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16081 ОДЗ "Детелина" гр. Девня Варна Образование Детска градина до 10
16080 Адвенто ЕООД гр. София София-град Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16079 Адвокатска кантора НОРМА - Калев и Ненова гр. Варна Варна Юридически и счетоводни дейности Адвокатско съдружие до 10
16078 Травентурия ООД гр. София София-град Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
16077 Целодневна детска градина №12 "Смехорани" гр. Шумен гр. Шумен Шумен Образование Детска градина от 10 до 50
16076 "Сити СПА Център Дълголетие 2000" гр. Велико Търново Велико Търново Образование Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
16075 ЯНА - АД гр. Бургас Бургас Производство на облекло Акционерно дружество (АД) над 251
16074 МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин Видин Хуманно здравеопазване Болнично заведение над 251
16073 „ГПППДМ Рифлект дентал студио” ООД гр. София София-град Хуманно здравеопазване Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
16072 Кобра 01 - ООД гр. София София-град Производство на електрически съоръжения Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
16071 Билдбрайт ЕООД гр. Шумен Шумен Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16070 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД гр. София София-град Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване Акционерно дружество (АД) над 251
16069 Институт Перспективи гр. Свищов Велико Търново Образование Сдружение до 10
16068 Бизконсулт адвайзър ЕООД гр. София София-град Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16067 ПЛЮС МИНУС ЕООД гр. София София-град Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
16066 Агробиовет ЕООД гр. Русе Русе Производство на химични продукти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16065 панацея 2015 гр. Варна Варна Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16064 Регионален исторически музей- Плевен гр. Плевен Плевен Научноизследователска и развойна дейност Музей/Галерия от 10 до 50
16063 ЕС БИ АЙ БГ ЕООД гр. София София-град Ремонт и инсталиране на машини и оборудване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16062 КОРТЕ ДИЛЕТО ЕООД гр. София София-град Производство на хранителни продукти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
16061 Фондация "Програмирай Успех" гр. София София-град Дейности на организации с нестопанска цел Фондация до 10
16060 Адвокатско дружество "Вакрилов" гр. София София-град Юридически и счетоводни дейности Адвокатско дружество до 10
16059 НПО Ифея Спорт гр. Велико Търново Велико Търново Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Неправителствена организация, създадена с нарочно основание от 51 до 250
16058 Онлайн корпорейшън гр. Варна Варна Дейности в областта на информационните технологии Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
16057 Айкомент гр. София София-град Хотелиерство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
16056 Тридинг ЕООД гр. София София-град Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16055 Рузовима ЕООД гр. Пловдив Пловдив Други персонални услуги Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16054 Евро-про.ком ЕООД гр. Пловдив Пловдив Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16053 "МБАЛ Д-р Маджуров" гр. Бургас Бургас Хуманно здравеопазване Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
16052 ИППДП Смайл Механикс гр. София София-град Хуманно здравеопазване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16051 Манов и партньори ООД гр. Шумен Шумен Юридически и счетоводни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
16050 Глобален Предприемачески Мониторинг България гр. София София-град Научноизследователска и развойна дейност Сдружение до 10
16049 Стар Икарс гр. София София-град Артистична и творческа дейност Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
16048 ТПК гр. Велико Търново Велико Търново Други персонални услуги Кооперация от 10 до 50
16047 Кописоушъл ООД гр. София София-град Рекламна дейност и проучване на пазари Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
16046 ПЛАТАН-ЕООД гр. Петрич Благоевград Горско стопанство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16045 Сдружение Възход за Варна гр. Варна Варна Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение до 10
16044 СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Пловдив Пловдив Образование Училище от 51 до 250
16043 М СПЕД - ЕООД с. Кулата Благоевград Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16042 Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Преколница Кюстендил Медико-социални грижи с настаняване Друго лечебно заведение от 10 до 50
16041 Алекс 1977 гр. София София-град Производство на хранителни продукти Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 101   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  

41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60  

61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80  

81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  

101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120  

121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  

141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160  

161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180  

181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200  

201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220  

221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240  

241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260  

261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280  

281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300  

301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320  

321   322  
 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.