до момента са се регистрирали
408
училища


до момента са заявени за участие в проекта
14430
ученици


 


Списък на училищата, които са се регистрирали в системата към момента

Област Община Населено място Наименование на училището Вид на училището Брой ученици, които ще участват в проекта
1 Благоевград Банско Банско Професионална лесотехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 19
2 Благоевград Банско Банско Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 25
3 Благоевград Банско Банско Професионална гимназия по електроника и енергетика професионална гимназия 22
4 Благоевград Благоевград Благоевград Благоевградска професионална гимназия професионална гимназия 0
5 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" професионална гимназия 147
6 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" професионална гимназия 105
7 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална техническа гимназия "Ичко Бойчев" професионална гимназия
8 Благоевград Благоевград Благоевград Професионална гимназия по текстил и облекло професионална гимназия 21
9 Благоевград Гоце Делчев Гоце Делчев Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" професионална гимназия 156
10 Благоевград Гоце Делчев Гоце Делчев Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов" професионална гимназия 59
11 Благоевград Петрич Петрич Професионална гимназия по механоелектротехника "Юрий Гагарин" професионална гимназия 110
12 Благоевград Петрич Петрич Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия
13 Благоевград Разлог Разлог Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев" професионална гимназия 66
14 Благоевград Разлог Разлог Професионална гимназия по механизация на селското стопанствo професионална гимназия 40
15 Благоевград Разлог Разлог Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия
16 Благоевград Сандански Сандански Професионална техническа гимназия професионална гимназия 15
17 Благоевград Сандански Сандански Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" професионална гимназия 111
18 Благоевград Сандански Сандански Спортно училище спортно 8
19 Благоевград Якоруда Якоруда Професионална гимназия по машиностроене "Петко Рачов Славейков" професионална гимназия 69
20 Бургас Айтос Айтос ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЗЛАТНА НИВА" професионална гимназия
21 Бургас Бургас Бургас Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев" профилирана гимназия
22 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров" професионална гимназия
23 Бургас Бургас Бургас ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА професионална гимназия 63
24 Бургас Бургас Бургас Търговска гимназия професионална гимназия 40
25 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" професионална гимназия 182
26 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" професионална гимназия
27 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия 55
28 Бургас Бургас Бургас Професионална техническа гимназия професионална гимназия
29 Бургас Бургас Бургас Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" професионална гимназия
30 Бургас Бургас Бургас ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО И ИНСТАЛАЦИИ " ПЕНЬО ПЕНЕВ " професионална гимназия 26
31 Бургас Карнобат Карнобат Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост професионална гимназия 23
32 Бургас Несебър Несебър Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" професионална гимназия 59
33 Бургас Средец Средец ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЕЛЕКТРОНИКА "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" професионална гимназия 53
34 Бургас Сунгурларе Сунгурларе Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас) 19
35 Варна Аврен Синдел Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
36 Варна Аксаково Аксаково Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски" СОУ (І - ХІІ клас) 22
37 Варна Аксаково Игнатиево Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
38 Варна Белослав Белослав Професионална гимназия "Свети Димитър Солунски" професионална гимназия 10
39 Варна Бяла Бяла Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм професионална гимназия 8
40 Варна Варна Варна Cпортно училище "Георги Бенковски" спортно 125
41 Варна Варна Варна Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски" СОУ (І - ХІІ клас)
42 Варна Варна Варна Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" професионална гимназия 55
43 Варна Варна Варна Професионална техническа гимназия професионална гимназия 66
44 Варна Варна Варна Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм.Ив.Менделеев" професионална гимназия
45 Варна Варна Варна Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" професионална гимназия 63
46 Варна Варна Варна Професионална гимназия по машиностроене и транспорт професионална гимназия
47 Варна Варна Варна Частна Търговска Гимназия професионална гимназия
48 Варна Варна Варна Варненска търговска гимназия " Георги Стойков Раковски" професионална гимназия 302
49 Варна Варна Варна Професионална гимназия по текстил и моден дизайн професионална гимназия 28
50 Варна Варна Варна Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" професионална гимназия 31
51 Варна Варна Варна Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" професионална гимназия
52 Варна Варна Варна Професионална гимназия по електротехника професионална гимназия 58
53 Варна Варна Варна Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров" професионална гимназия 48
54 Варна Ветрино Ветрино Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас)
55 Варна Вълчи дол Вълчи дол Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 18
56 Варна Вълчи дол Стефан Караджа Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство професионална гимназия 16
57 Варна Девня Девня ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия
58 Варна Провадия Провадия Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм "Цар Симеон Велики" професионална гимназия 32
59 Варна Провадия Провадия Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" професионална гимназия 72
60 Варна Суворово Николаевка Основно училище "Христо Ботев" ОУ с професионални паралелки
61 Варна Суворово Суворово Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" професионална гимназия
62 Велико Търново Велико Търново Велико Търново Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов" професионална гимназия 92
63 Велико Търново Велико Търново Велико Търново Професионална гимназия по моден дизайн професионална гимназия 36
64 Велико Търново Велико Търново Велико Търново Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" професионална гимназия 69
65 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална техническа гимназия "Васил Левски" професионална гимназия
66 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов" професионална гимназия 53
67 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров" професионална гимназия 132
68 Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия
69 Велико Търново Елена Елена Средно общообразователно училище "Иван Н. Момчилов" СОУ (І - ХІІ клас)
70 Велико Търново Свищов Свищов Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" професионална гимназия 91
71 Велико Търново Свищов Свищов Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" професионална гимназия 34
72 Велико Търново Свищов Свищов Професионална гимназия по лека промишленост и строителство професионална гимназия
73 Видин Брегово Брегово Професионална гимназия по земеделие "Васил Левски" професионална гимназия
74 Видин Видин Видин Професионална техническа гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 34
75 Видин Видин Видин Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" професионална гимназия 77
76 Видин Видин Видин Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 77
77 Видин Видин Дунавци Професионална гимназия по селско стопанство "Г.М.Димитров" професионална гимназия 16
78 Видин Димово Арчар Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас)
79 Видин Димово Димово Професионална гимназия по икономика професионална гимназия 12
80 Видин Кула Кула Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 13
81 Видин Ружинци Ружинци Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Й. Вапцаров" професионална гимназия
82 Враца Борован Борован Професионална гимназия по транспорт "Коста Петров" професионална гимназия
83 Враца Бяла Слатина Бяла Слатина Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна" професионална гимназия 47
84 Враца Бяла Слатина Бяла Слатина Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 99
85 Враца Враца Враца Професионална техническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 121
86 Враца Враца Враца Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство професионална гимназия 55
87 Враца Враца Враца Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" професионална гимназия 25
88 Враца Козлодуй Бутан Професионална гимназия по селско стопанство "Христо Ботев" професионална гимназия 30
89 Враца Козлодуй Козлодуй Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" професионална гимназия 39
90 Враца Криводол Криводол Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас) 8
91 Враца Мездра Мездра Професионална гимназия "Алеко Константинов" професионална гимназия 15
92 Враца Мездра Мездра Професионална гимназия по механизация на селското стопанство професионална гимназия 25
93 Враца Мизия Мизия Професионална гимназия по химични технологии "Васил Левски" професионална гимназия 5
94 Враца Оряхово Оряхово Средно общообразователно училище "Христо Ботев" V - ХІІ клас 41
95 Враца Хайредин Хайредин Средно общообразователно училище "Васил Воденичарски" СОУ (І - ХІІ клас) 31
96 Габрово Габрово Габрово ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО професионална гимназия
97 Габрово Габрово Габрово ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади" професионална гимназия 49
98 Габрово Габрово Габрово ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПЕНЧО СЕМОВ" професионална гимназия 82
99 Габрово Дряново Дряново ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ" професионална гимназия 30
100 Габрово Севлиево Градница Професионална гимназия по транспорт и машиностроене професионална гимназия
101 Габрово Севлиево Севлиево Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Марин Попов" професионална гимназия
102 Габрово Севлиево Севлиево Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров" професионална гимназия 26
103 Добрич Балчик Оброчище Средно общообразователно училище "Христо Смирненски" СОУ (І - ХІІ клас) 18
104 Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински" професионална гимназия 71
105 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по механотехника и електротехника "Михаил Василиевич Ломоносов" професионална гимназия 23
106 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" професионална гимназия
107 Добрич Добрич Добрич Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 122
108 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по строителство и архитектура "Пеньо Пенев" професионална гимназия
109 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по аграрно стопанство професионална гимназия 59
110 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по туризъм "П. К. Яворов" професионална гимназия 129
111 Добрич Добрич Добрич Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост професионална гимназия 73
112 Добрич Каварна Каварна Професионална земеделска гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" професионална гимназия 27
113 Добрич Тервел Тервел Професионална гимназия по техника и облекло "Дочо Михайлов" професионална гимназия 100
114 Кърджали Ардино Ардино Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 10
115 Кърджали Ардино Ардино Професионална гимназия "Христо Смирненски" професионална гимназия
116 Кърджали Джебел Джебел Професионална гимназия "Руска Пеева" професионална гимназия 19
117 Кърджали Кирково Кирково Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" професионална гимназия 15
118 Кърджали Крумовград Крумовград Професионална гимназия по транспорт "Христо Смирненски" професионална гимназия 30
119 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" професионална гимназия 106
120 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 57
121 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 15
122 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по облекло и дизайн "Евридика" професионална гимназия 9
123 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по електротехника и електроника "Капитан Петко войвода" професионална гимназия 51
124 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по селско и горско стопанство професионална гимназия 18
125 Кърджали Кърджали Кърджали Професионална гимназия по строителство "Христо Смирненски" професионална гимназия 19
126 Кърджали Момчилград Момчилград Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски" професионална гимназия
127 Кърджали Момчилград Момчилград Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост "Св. Св. Кирил и Методий" професионална гимназия 21
128 Кюстендил Бобов дол Бобов дол Професионална гимназия професионална гимназия
129 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия по облекло и стопанско управление професионална гимназия 99
130 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия по Транспорт професионална гимназия 18
131 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия "Акад. Сергей П. Корольов" професионална гимназия 100
132 Кюстендил Дупница Дупница Професионална гимназия по хранително - вкусови и химични технологии професионална гимназия 24
133 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов " професионална гимназия 16
134 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев" професионална гимназия
135 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Спортно училище "Васил Левски" спортно 26
136 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална гимназия по туризъм "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 28
137 Кюстендил Кюстендил Кюстендил Професионална гимназия по лека промишленост "Владимир Димитров-Майстора" професионална гимназия
138 Кюстендил Сапарева баня Сапарева баня ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И АДМИНИСТРАЦИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" професионална гимназия 23
139 Ловеч Априлци Априлци Професионална гимназия по туризъм "Иван Марангозов" професионална гимназия
140 Ловеч Летница Летница Средно общообразователно училище "Бачо Киро" СОУ (І - ХІІ клас) 8
141 Ловеч Ловеч Ловеч ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА професионална гимназия 89
142 Ловеч Ловеч Ловеч ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ПРОФ. Д-Р Д. ДИМОВ" професионална гимназия 34
143 Ловеч Ловеч Ловеч Професионална гимназия по кожарство облекло и химични технологии "Марийка и Маринчо Караконови" професионална гимназия 12
144 Ловеч Ловеч Ловеч Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги професионална гимназия
145 Ловеч Луковит Луковит Средно общообразователно училище "Алеко Константинов" СОУ (І - ХІІ клас) 120
146 Ловеч Луковит Луковит Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" професионална гимназия 55
147 Ловеч Тетевен Тетевен Средно общообразователно училище "Георги Бенковски" СОУ (І - ХІІ клас) 20
148 Ловеч Тетевен Тетевен Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" професионална гимназия 80
149 Ловеч Тетевен Тетевен Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги професионална гимназия 23
150 Ловеч Троян Троян Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 27
151 Ловеч Троян Троян СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СОУ (І - ХІІ клас)
152 Ловеч Троян Троян ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА професионална гимназия 46
153 Ловеч Троян Черни Осъм СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СОУ (І - ХІІ клас) 11
154 Ловеч Ябланица Ябланица Средно общообразователно училище "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) 21
155 Монтана Берковица Берковица Гимназия "Д-р Иван Панов" гимназия (ІХ - ХІІ клас) 15
156 Монтана Берковица Берковица Лесотехническа професионална гимназия професионална гимназия 28
157 Монтана Бойчиновци Владимирово Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия 21
158 Монтана Вършец Вършец Професионална гимназия по икономика и туризъм професионална гимназия 12
159 Монтана Георги Дамяново Георги Дамяново Професионална гимназия по селско стопанство "Марко Марков" професионална гимназия
160 Монтана Лом Ковачица Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" професионална гимназия 16
161 Монтана Лом Лом Професионална гимназия по хранене и земеделие "Дмитрий Иванович Менделеев" професионална гимназия 57
162 Монтана Лом Лом Професионална гимназия по производствени технологии професионална гимназия 76
163 Монтана Монтана Монтана Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" професионална гимназия
164 Монтана Монтана Монтана Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 107
165 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" професионална гимназия 116
166 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия по лека промишленост професионална гимназия 18
167 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия "Христо Ботев" професионална гимназия 125
168 Монтана Монтана Монтана Професионална гимназия по електротехника "Христо Ботев" професионална гимназия
169 Пазарджик Батак Батак Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" професионална гимназия 6
170 Пазарджик Брацигово Брацигово Професионална гимназия по строителство и архитектура професионална гимназия
171 Пазарджик Велинград Велинград Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия
172 Пазарджик Велинград Велинград Професионална гимназия по горско стопанство"Христо Ботев" професионална гимназия
173 Пазарджик Пазарджик Пазарджик ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЦАРИЦА ЙОАННА" професионална гимназия 51
174 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по механоелектротехника професионална гимназия
175 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по химични и хранителни технологии професионална гимназия 27
176 Пазарджик Пазарджик Пазарджик ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ професионална гимназия
177 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Професионална гимназия по облекло професионална гимназия 19
178 Пазарджик Пазарджик Пазарджик МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” профилирана гимназия
179 Пазарджик Панагюрище Панагюрище ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА, ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ професионална гимназия 51
180 Пазарджик Пещера Пещера Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене "Васил Левски" професионална гимназия 13
181 Пазарджик Ракитово Ракитово Средно общообразователно оздравително училище "Христо Смирненски" оздравително
182 Пазарджик Септември Виноградец ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ТРАНСПОРТ професионална гимназия
183 Пазарджик Септември Септември Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство професионална гимназия 31
184 Перник Брезник Брезник Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 8
185 Перник Перник Перник Спортно училище "Олимпиец" спортно
186 Перник Перник Перник Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" професионална гимназия 30
187 Перник Перник Перник Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев" професионална гимназия 38
188 Перник Перник Перник Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан Миланов" професионална гимназия 27
189 Перник Перник Перник Технологична професионална гимназия "Мария Кюри" професионална гимназия 9
190 Перник Перник Перник Професионална гимназия по икономика професионална гимназия 197
191 Перник Перник Перник Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" професионална гимназия 67
192 Перник Радомир Радомир Техническа професионална гимназия "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 43
193 Перник Радомир Радомир Професионална гимназия по транспорт "Юрий Гагарин" професионална гимназия 60
194 Плевен Белене Белене Професионална гимназия по ядрена енергетика "Мария Склодовска - Кюри" професионална гимназия 24
195 Плевен Долни Дъбник Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Професор Иван Иванов" професионална гимназия 37
196 Плевен Кнежа Кнежа Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" професионална гимназия 51
197 Плевен Кнежа Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" професионална гимназия 25
198 Плевен Левски Левски Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост професионална гимназия 33
199 Плевен Левски Левски Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 29
200 Плевен Плевен Плевен Спортно училище "Георги Бенковски" спортно
201 Плевен Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" професионална гимназия 104
202 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по механоелектротехника професионална гимназия 85
203 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" професионална гимназия 8
204 Плевен Плевен Плевен Професионална Гимназия по Мениджмънт и Хранителни Технологии професионална гимназия 4
205 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" професионална гимназия 49
206 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" професионална гимназия 60
207 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" професионална гимназия 41
208 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" професионална гимназия 4
209 Плевен Плевен Плевен ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "Проф. Асен Златаров" професионална гимназия 38
210 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване професионална гимназия 71
211 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Г. С. Раковски" професионална гимназия 23
212 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия "Захарий Зограф" професионална гимназия 45
213 Плевен Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 88
214 Плевен Пордим Пордим Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
215 Плевен Пордим Пордим Професионална гимназия по селско стопанство "Д-р Едуард Хаскел" професионална гимназия
216 Плевен Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" професионална гимназия 21
217 Плевен Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" професионална гимназия 44
218 Плевен Червен бряг Червен бряг Търговска гимназия " Васил Априлов " професионална гимназия 35
219 Плевен Червен бряг Чомаковци Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" професионална гимназия 19
220 Пловдив Асеновград Асеновград Професионална гимназия " Свети Патриарх Евтимий " професионална гимназия 36
221 Пловдив Асеновград Асеновград Професионална гимназия "Цар Иван Асен ІІ" професионална гимназия
222 Пловдив Карлово Калофер Професионална гимназия по облекло "Иванка Ботева" професионална гимназия 8
223 Пловдив Карлово Карлово Професионална гимназия по железопътен транспорт "Христо Смирненски" професионална гимназия 34
224 Пловдив Карлово Карлово Професионална гимназия "Братя Евлогий и Христо Георгиеви" професионална гимназия 40
225 Пловдив Карлово Клисура Професионална гимназия по икономика "Тодор Генчов Влайков" професионална гимназия 7
226 Пловдив Куклен Куклен Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 6
227 Пловдив Перущица Перущица Професионална гимназия по лозарство и винарство "Христо Ботев" професионална гимназия
228 Пловдив Пловдив Пловдив Средно общообразователно училище "Свети Патриарх Евтимий" СОУ (І - ХІІ клас)
229 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по електротехника и електроника професионална гимназия
230 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по облекло "Ана Май" професионална гимназия 78
231 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" професионална гимназия
232 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по битова техника професионална гимназия 68
233 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Арх.Камен Петков" професионална гимназия
234 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по транспорт "Гоце Делчев" професионална гимназия 62
235 Пловдив Пловдив Пловдив ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" профилирана гимназия
236 Пловдив Пловдив Пловдив Спортно училище "Васил Левски" спортно 93
237 Пловдив Пловдив Пловдив Професионална гимназия по механотехника "Професор Цветан Лазаров" професионална гимназия 6
238 Пловдив Пловдив Пловдив Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" по изкуствата
239 Пловдив Пловдив Пловдив НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА по изкуствата 50
240 Пловдив Пловдив Пловдив Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" по изкуствата
241 Пловдив Първомай Първомай Професионална гимназия по селско стопанство"Васил Левски" професионална гимназия 70
242 Пловдив Садово Садово Селскостопанска гимназия професионална гимназия 50
243 Пловдив Сопот Сопот Професионална гимназия "Генерал Владимир Заимов" професионална гимназия
244 Разград Завет Завет ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "Климент Аркадиевич Тимирязев" професионална гимназия 50
245 Разград Исперих Исперих ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ХАН АСПАРУХ" професионална гимназия
246 Разград Кубрат Кубрат ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия 20
247 Разград Лозница Лозница Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие "Александър Стамболийски" професионална гимназия 54
248 Разград Разград Разград ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ИКОНОМИКА "РОБЕР ШУМАН" професионална гимназия 337
249 Разград Разград Разград Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" професионална гимназия
250 Разград Разград Разград Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри" професионална гимназия 66
251 Разград Разград Разград Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии "Ангел Кънчев" професионална гимназия 10
252 Разград Разград Разград ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛСТВО "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" професионална гимназия 38
253 Разград Разград Разград Професионална Гимназия по облекло "Станка Николица Спасо-Еленина" професионална гимназия
254 Русе Бяла Бяла Професионална гимназия професионална гимназия 31
255 Русе Ветово Ветово Средно общообразователно училище "Васил Левски" с професионални паралелки СОУ (І - ХІІ клас)
256 Русе Две могили Две могили Професионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев" професионална гимназия 44
257 Русе Русе Русе Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" професионална гимназия
258 Русе Русе Русе Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура " Йосиф Вондрак" - Русе професионална гимназия 37
259 Русе Русе Русе Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" професионална гимназия 22
260 Русе Русе Русе Професионална гимназия по механотехника професионална гимназия 30
261 Русе Русе Русе Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" професионална гимназия 52
262 Русе Русе Русе Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов" професионална гимназия 99
263 Русе Русе Русе ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ "ЕЛИАС КАНЕТИ" професионална гимназия
264 Русе Русе Русе ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ професионална гимназия 24
265 Русе Русе Русе Професионална гимназия по транспорт професионална гимназия 10
266 Русе Русе Русе Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев" професионална гимназия
267 Русе Русе Русе Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров" професионална гимназия 28
268 Силистра Дулово Дулово Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт професионална гимназия
269 Силистра Дулово Окорш Средно общообразователно училище "Йордан Йовков" СОУ (І - ХІІ клас) 19
270 Силистра Кайнарджа Средище Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Й. Вапцаров" професионална гимназия 35
271 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" професионална гимназия 68
272 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" професионална гимназия 68
273 Силистра Силистра Силистра Професионална земеделска гимназия "Добруджа" професионална гимназия 11
274 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев" професионална гимназия 4
275 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков" професионална гимназия
276 Силистра Силистра Силистра Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев" професионална гимназия
277 Силистра Силистра Силистра Общинско спортно училище "Дръстър" спортно 19
278 Силистра Ситово Ситово Професионална гимназия по селско стопанство професионално училище 19
279 Силистра Тутракан Тутракан Средно общообразователно училище "Христо Ботев" СОУ (І - ХІІ клас) 23
280 Сливен Котел Котел Средно общообразователно училище "Георги Стойков Раковски" СОУ с (присъединена) група в детска градина 19
281 Сливен Нова Загора Нова Загора Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 37
282 Сливен Нова Загора Нова Загора Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров" професионална гимназия
283 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков" професионална гимназия 38
284 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по електротехника и електроника "Мария Склодовска-Кюри" професионална гимназия 49
285 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по икономика "Професор доктор Димитър Табаков" професионална гимназия 105
286 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм "Акад. Неделчо Неделчев" професионална гимназия 69
287 Сливен Сливен Сливен Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров" професионална гимназия 26
288 Сливен Сливен Сливен Професионална гимназия по механотехника професионална гимназия 30
289 Сливен Сливен Сливен Спортно училище "Димитър Рохов" спортно
290 Сливен Сливен Сливен Национална художествена гимназия "Димитър Добрович" по изкуствата 10
291 Смолян Девин Девин ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА "А. С. Попов" професионална гимназия 15
292 Смолян Доспат Доспат ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" професионална гимназия 28
293 Смолян Златоград Златоград Професионална гимназия "Христо Ботев" професионална гимназия 25
294 Смолян Мадан Мадан Професионална гимназия "Васил Димитров" професионална гимназия 68
295 Смолян Рудозем Рудозем Средно общообразователно училище "Св.св. Кирил и Методий" СОУ (І - ХІІ клас)
296 Смолян Смолян Смолян Средно общообразователно училище "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СОУ (І - ХІІ клас)
297 Смолян Смолян Смолян Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" професионална гимназия 42
298 Смолян Смолян Смолян Професионална гимназия по икономика "Карл Маркс" професионална гимназия 82
299 Смолян Смолян Смолян ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ професионална гимназия 39
300 Смолян Чепеларе Чепеларе Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 31
301 София-град Столична Банкя Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" професионална гимназия 106
302 София-град Столична София Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия
303 София-град Столична София 119 Средно общообразователно училище "Академик Михаил Арнаудов" СОУ (І - ХІІ клас)
304 София-град Столична София СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов" професионална гимназия
305 София-град Столична София Професионална гимназия по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия" професионална гимназия
306 София-град Столична София ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "БИЗНЕС И ФИНАНСИ" професионален колеж
307 София-град Столична София Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" профилирана гимназия
308 София-град Столична София Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" професионална гимназия 44
309 София-град Столична София ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО-, ВИДЕО- И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ "А. С. ПОПОВ" професионална гимназия 80
310 София-град Столична София Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов" професионална гимназия 19
311 София-град Столична София 57 Спортно училище "Свети Наум Охридски" спортно 121
312 София-град Столична София Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии професионална гимназия 33
313 София-град Столична София Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза" професионална гимназия 17
314 София-град Столична София НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО - СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия 122
315 София-град Столична София 144 Средно общообразователно училище "Народни будители" СОУ (І - ХІІ клас)
316 София-град Столична София Технологично Училище Електронни Системи към Технически Университет София професионална гимназия
317 София-град Столична София Професионална гимназия по механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров" професионална гимназия 49
318 София-град Столична София СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ професионална гимназия 255
319 София-град Столична София Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" профилирана гимназия
320 София-град Столична София Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Корчев" професионална гимназия 8
321 София-град Столична София ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" професионална гимназия 73
322 София-град Столична София ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО МОДА И ДИЗАЙН "СВ.АРИАДНА" професионален колеж
323 София-град Столична София ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ професионална гимназия
324 София-град Столична София Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация професионална гимназия
325 София-град Столична София НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ професионална гимназия 147
326 София-град Столична София ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ по спорт "БИО ФИТ" професионален колеж
327 София-град Столична София Национално музикално училище "Любомир Пипков" по изкуствата
328 София-град Столична София Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография по изкуствата
329 София-град Столична София НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ "КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ" по изкуствата
330 София-област Ботевград Ботевград Техническа професионална гимназия "Стамен Панчев" професионална гимназия
331 София-област Елин Пелин Елин Пелин ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА професионална гимназия 25
332 София-област Етрополе Етрополе Професионална гимназия професионална гимназия 50
333 София-област Златица Златица Аграрно -техническа професионална гимназия професионална гимназия 32
334 София-област Златица Златица Средно общообразователно училище "Свети Паисий Хилендарски" СОУ (І - ХІІ клас) 2
335 София-област Ихтиман Ихтиман Професионална гимназия "Васил Левски" професионална гимназия 36
336 София-област Копривщица Копривщица Средно общообразователно училище "Любен Каравелов" СОУ (І - ХІІ клас)
337 София-област Костенец Костенец Професионална гимназия "Георги Сава Раковски" професионална гимназия 36
338 София-област Костинброд Костинброд Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св. Г. Победоносец" професионална гимназия 65
339 София-област Пирдоп Пирдоп Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов" професионална гимназия 18
340 София-област Пирдоп Пирдоп Професионално гимназия по механоелектротехника професионална гимназия 88
341 София-област Правец Правец Професионална Гимназия по Компютърни Технологии и Системи професионална гимназия
342 София-област Самоков Самоков Професионална техническа гимназия "Никола Й. Вапцаров" професионална гимназия
343 София-област Самоков Самоков Професионална гимназия по туризъм професионална гимназия 18
344 София-област Сливница Сливница Професионална гимназия по транспорт "Никола Йонков Вапцаров" професионална гимназия 20
345 Стара Загора Гълъбово Гълъбово Професионална гимназия по енергетика и електротехника професионална гимназия 39
346 Стара Загора Казанлък Казанлък ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ХАДЖИЕНОВ" професионална гимназия 0
347 Стара Загора Казанлък Казанлък ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ професионална гимназия 34
348 Стара Загора Казанлък Казанлък Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм професионална гимназия 13
349 Стара Загора Казанлък Казанлък Професионална гимназия по строителство професионална гимназия
350 Стара Загора Мъглиж Мъглиж Професионална гимназия по селско стопанство "Гео Милев" професионална гимназия 76
351 Стара Загора Павел баня Павел баня Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство професионална гимназия 25
352 Стара Загора Раднево Раднево Професионална гимназия "Св.Иван Рилски" професионална гимназия
353 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" професионална гимназия 43
354 Стара Загора Стара Загора Стара Загора ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА " Г. С. РАКОВСКИ" професионална гимназия 45
355 Стара Загора Стара Загора Стара Загора ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" професионална гимназия 159
356 Стара Загора Стара Загора Стара Загора ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЖОН АТАНАСОВ" професионална гимназия 96
357 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по строителство и дървообработване "Инж. Недьо Ранчев" професионална гимназия 20
358 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" професионална гимназия 98
359 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Частна Професионална Гимназия по Управление на Туризма "Константин Фотинов" професионална гимназия
360 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" професионална гимназия 22
361 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия "Лубор Байер" професионална гимназия 179
362 Стара Загора Чирпан Чирпан Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия
363 Търговище Омуртаг Омуртаг Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост професионална гимназия 36
364 Търговище Попово Попово Професионална гимназия по техника и лека промишленост професионална гимназия 33
365 Търговище Попово Попово Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 55
366 Търговище Търговище Търговище Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" профилирана гимназия
367 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" професионална гимназия
368 Търговище Търговище Търговище Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" професионална гимназия 49
369 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по Електротехника и строителство професионална гимназия 9
370 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" професионална гимназия 75
371 Търговище Търговище Търговище Професионална гимназия по земеделие професионална гимназия
372 Хасково Димитровград Димитровград Професионална гимназия по химични и хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 44
373 Хасково Димитровград Димитровград Професионална гимназия "Капитан Петко Войвода" професионална гимназия
374 Хасково Ивайловград Ивайловград СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" СОУ (І - ХІІ клас)
375 Хасково Любимец Любимец Средно общообразователно училище "Желязко Терпешев" V - ХІІ клас
376 Хасково Минерални бани Караманци СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" СОУ (І - ХІІ клас)
377 Хасково Свиленград Свиленград Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" професионална гимназия 56
378 Хасково Симеоновград Симеоновград Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски" СОУ (І - ХІІ клас) 11
379 Хасково Стамболово Стамболово СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ " СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ " СОУ (І - ХІІ клас) 17
380 Хасково Тополовград Тополовград СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" V - ХІІ клас
381 Хасково Харманли Харманли Професионална гимназия по електропромишленост и текстил "Захари Стоянов" професионална гимназия 44
382 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по транспорт "Н.Й.Вапцаров" професионална гимназия 14
383 Хасково Хасково Хасково ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "Атанас Буров" професионална гимназия
384 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев" професионална гимназия 57
385 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 7
386 Хасково Хасково Хасково ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО "ЦАР ИВАН АСЕН ІІ" професионална гимназия 75
387 Хасково Хасково Хасково ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "РАЙНА КНЯГИНЯ" професионална гимназия 20
388 Хасково Хасково Хасково Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви" професионална гимназия 40
389 Шумен Велики Преслав Велики Преслав Професионална техническа гимназия "Симеон Велики" професионална гимназия 42
390 Шумен Велики Преслав Велики Преслав Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 28
391 Шумен Нови пазар Нови пазар Професионална гимназия по селско стопанство професионална гимназия 40
392 Шумен Нови пазар Нови пазар Професионална гимназия по химични технологии и дизайн " Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 33
393 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия професионална гимназия 95
394 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по машиностроене професионална гимназия
395 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по икономика професионална гимназия 138
396 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия 52
397 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии професионална гимназия 36
398 Шумен Шумен Шумен Средно общообразователно училище "Сава Доброплодни" СОУ (І - ХІІ клас)
399 Шумен Шумен Шумен Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев" професионална гимназия 90
400 Ямбол Елхово Бояново Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство"Ернесто Че Гевара" професионална гимназия
401 Ямбол Елхово Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" професионална гимназия 33
402 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" професионална гимназия
403 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" професионална гимназия 171
404 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм професионална гимназия 39
405 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" професионална гимназия 42
406 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по строителство и геодезия "Кольо Фичето" професионална гимназия
407 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров" професионална гимназия 45
408 Ямбол Ямбол Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии професионална гимназия 63
 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.