1. Ръководител на проекта:

Емилия Вълчовска – e.valchovska@mon.bg

2. Координатор установяване на ефективна връзка с бизнеса за успешни ученически практики:

 Маргарита Гатева – 02/ 92 17 425, m.gateva@mon.bg

 Фани Тодорова – 02/ 92 17 797, f.todorova@mon.bg

3. Координатори установяване на ефективна организация на ученическите практики в училище – национално ниво:

Албена Янкова – a.yankova@mon.bg – София, Перник, Кюстендил, Благоевград

Георги Кирков – 02/ 92 17 742, g.kirkov@mon.bg – Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище,  Габрово

Магдалена Станулова – лидер на групата координатори и координатор Регион планиране – 02/ 92 17 785,  m.stanoulova@mon.bg

Маргаритка Цветкова – 02/ 92 17 610, m.tzvetkova@mon.bg – Силистра, Разград, Шумен, Добрич, Врана

Незабравка Белева – 02/ 92 17 565, n.beleva@mon.bg – Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол, Бургас

Радостина Колева – 02/ 92 17 538, r.koleva@mon.bg - Видин, Монтана, Враца, София-Област, Ловеч

Росица Царева – 02/ 92 17 611,  Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора

4. Координатор юридически въпроси:

Росица Варадинова – 02/ 92 17 763, r.varadinova@mon.bg

5. Координатор финансови въпроси:

Александра Янчева – 02/ 92 17 477, a.jancheva@mon.bg

6. Технически сътрудници:

Владимир Грънчаров – 02/ 92 17 733, protokol@mon.bg

Дарина Савова – 02/ 92 17 674, d.savova@mon.bg

Катя Станоева – 02/ 92 17 732, protokol@mon.bg

Мария Неделчева – 02/ 92 17 445, m.nedelcheva@mon.bg

Райна Стоицова – 02/ 92 17 686, protokol@mon.bg

7. Координатор данни, анализи и публичност:

Петър Ангелов – p.angelov@mon.bg

8. Регионални координатори установяване на ефективна организация на ученически практики в училище:

Весела Паскалева РИО – Сливен - 044/ 611 004,  ves.paskaleva@gmail.com

Веселина Станчева РИО – Разград - 084/ 611 116,  vesirio@abv.bg

Дарина Станчева РИО – Хасково – 038/ 650 050, darina.s@abv.bg

Диана Христова РИО – Варна – 052/ 687 482, dia_hristova@yahoo.com

Елена Маринова РИО - Кърджали - 0361/ 60 427, elena_marinova4@abv.bg

Жана Техова РИО – Благоевград – 073/ 885 272, tehova@abv.bg

Ивелина Ненова РИО – Габрово - 066/ 805 386, dimitrova_rio@abv.bg

Йордан Шиваров РИО – Търговище – 060/ 162 836, shivarov_j@abv.bg

Калоян Койчeв РИО – Добрич – 058/ 602 307, kaloiank123@abv.bg

Майа Григорова РИО – Силистра – 086/ 823 696, maia_ag@mail.bg

Машка Крумова  РИО – Шумен - 054/ 800 373,  krumova_mv@abv.bg

Мая Павлова РИО – София – 02/ 935 60 71, rio_mpavlova@abv.bg

Митонка Червеняшка РИО – Враца – 092/ 663 298 , cherveniashka@abv.bg

Наталия Крумова РИО – Видин - 094/988 826, krumova78@abv.bg

Нина Алексиева РИО – Смолян – 030/ 162 453, n.aleksieva@abv.bg

Нина Кирилова РИО – Монтана – 0879/ 220 292, nikoziq67@abv.bg

Пенка Нанева РИО – Пазарджик – 034/ 44 25 92, nanevabg@abv.bg

Рангел Рашев РИО – София-област -02/ 873 64 22, rio_sfo_r.rashev@abv.bg

Роса Георгиева РИО – Ямбол – 046/ 685 317, rossageorgieva@abv.bg

Розка Петкова РИО – Ловеч – 068/ 603 804, rozka.petkova@abv.bg

Росица Симеонова РИО – Перник – 076/ 630 270, rdencheva@abv.bg

Румен Евстатиев РИО – Бургас - 056/874 985, r.evstatiev@abv.bg

Румен Радев РИО – Пловдив - 032/ 627 390, radev.rio@abv.bg

Силвия Тонева РИО – Кюстендил – 078/ 550 075, s.n.toneva@abv.bg

Стефан Чергев РИО – Стара Загора – 042/ 254 360, chergev@abv.bg

Таня Димитрова РИО – Велико Търново – 062/ 616 386, t_dimitrova@riovt.org

Цветанка Тончева РИО – Плевен – 064/ 841 270, z.toncheva@abv.bg

Цветослав Димитров РИО – Русе - 082/ 826 956, c.dimitrov@rio-ruse.org

9. Координатор електронна документация и ИТ средства за управление на проекта:

Йордан Варадинов – 02/ 92 17 457, j.varadinov@mon.bg

10. Координатор не електронна (оф-лайн) документация и архивиране:

Снежана Низамова - 02/ 92 17 668, s.nizamova@mon.bg

11. Координатор управление на е-съдържание и организационна дейност:

Ина Иванова – 02/92 17 528, ina.ivanova@mon.bg

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.