Новини 

 

Стажанти получиха сертификати от Областния управител за ученически практики

 

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен връчи сертификати на ученици от икономическите специалности в ПГИ“Робер Шуман“-Разград, които са участвали в проекта на Министерството на образованието и науката „Ученически практики“. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

Церемонията се проведе в зала 712 на Областна администрация-Разград. На нея присъстваха представители на деветимата работодатели, в чиито фирми и институции бяха на стаж общо 19 единадесетокласници, координаторът на проекта в ПГИ  Доцка Стефанова, учители от училището.

Директорът на училището инж. Христина Панчева благодари на работодателите, че са се отзовали на поканата да участват в проекта, по който от месец май до днес учениците са отработили по 240 часа. По думите й той е изключително полезен за учениците, които са видели в реална среда както представлява професията, която учат.


„Това е пътят за образованието и икономиката в България, да се произвеждат специалисти, които учат в реална среда“, категоричен бе Областният управител Гюнай Хюсмен. Той поздрави младите хора за избора на специалности, в които да се развиват, призова ги след завършване на висшето си образование да работят за развитието на Област Разград.

Той връчи лично сертификатите на две от ученичките, които стажуваха в Областна администрация-Разград. Весиле Ахмедова с наставник главен експерт Анелия Чутуркова се обучава в сферата на „Човешки ресурси“, а Сезен Даудова с наставник главен експерт Светлин Симеонов – в областта на „Регионалното развитие“. На двете момичета г-н Хюсмен подари и рекламни тефтери и химикали на Областна администрация.

Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Разград Елка Драмалиева връчи сертификатите на две ученички, които са били на стаж в община Разград, тя също изрази подкрепата си за проекта, който е взаимнополезен и за учениците, и за институциите, в които те стажуват.

Oстаналите сертификати бяха връчени от представители на фирмите: „Хелп инженеринг“ООД, „Дансия 1“, „Римеса одит“ООД, „Минкова консулт“ЕООД, „Екоал“ООД, „Калчев финанс“ЕООД, „112 БГ“ООД. В „Екоал“ стажантите са били трима, в останалите фирми - по двама.

В ПГИ“Робер Шуман“ общо 36 ученика участваха в проекта „Ученически практики“ - 17 от специалностите в сферата на общественото хранене и 19 – от икономическите специалности.


НАД 7500 УЧЕНИЦИ ИМАТ ПРАКТИКИ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

Над 7500 ученици от 326 професионалните гимназии в страната участват в стажове в реална работна среда по проект „Ученически практики – Фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Възможности за такива предоставят 2249 работодатели от области като производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, информационни технологии, строителство и др., заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на пресконференция в Министерството на образованието и науката (МОН).

Очаква се през лятото още 500 ученици, които се обучават за ресторантьори и хотелиери, да започнат практиките си. Стажовете са с продължителност 240 часа, разпределени по график през учебната година или през ваканциите. Младежите прекарват средно по 2 часа на ден във фирмите и предприятията. След успешното приключване на практиките получават по 300 лв. стипендия и сертификат за проведеното практическо обучение. Работодателите могат да им предложат и постоянни работни места. При предишния такъв проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който МОН изпълняваше между 2007 г. и 2013г., 1300 ученици получиха предложения за работа, а проведените практики бяха над 40 000.

Заместник-министър Сачева подчерта, че новият проект е с приоритетно значение за МОН заради поставения акцент върху професионалното образование. „Учениците трябва да имат по-голям достъп до производствените процеси и реалните работни места. 2000 от участниците се обучават в приоритетни за икономиката на страната направления“, каза тя и допълни, че дейностите по този проект не трябва да се бъркат с дуалното обучение. Според нея двете трябва да се допълват, като целта е учениците да добиват професионален опит и да се изградят като добри специалисти преди завършването си.

Сачева определи като много важно участието в проекта на 380 виртуални учебно-тренировъчни фирми. „Те предоставят възможност за усвояване на процесите на управление в дигитална среда и могат да помогнат на децата да бъдат по-добри ръководители, служители и потребители“, посочи тя.

Проектът приключва през ноември 2018 г., като общият му бюджет 6 986 236 лв.  Според заместник-министърът дейностите може да бъдат продължени, като за тях ще се търси държавно финансиране.

 


 

Доброволци на Спасителния център на Зелени Балкани участваха в събитие за професионално ориентиране в Стара Загора

13.04.2018

Екип от доброволци  на Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани”, заедно с ученици от НПГВМ „Иван Павлов”, участници в проект „Ученически практики на МОН,  бяха част от панорама на професионалните гимназии, която се проведе днес в град Стара Загора.

На 13 април в Стара Загора се проведе изложение на професионалните училища в от града и околностите. Събитието се организира с цел професионално ориентиране на учениците, на които им предстои кандидатстване в гимназии и избор на бъдеща професия. На изложението присъстваха училища от различни градове в района – Стара Загора, Гълъбово, Мъглиж, Николаево. Всяко училище представи дейностите си и запозна аудиторията с професионалните направления, които предлага.

Националната професионалната гимназия по ветеринарна медицина (НПГВМ) беше представена от ученици и учители, както и от наш екип доброволци. Заедно с тях, на изложението присъстваха обикновеният мишелов-Мишо, и керкенезът - Владко. Двете птици, естествено, бяха най-голямата атракция на събитието. Малки и големи проявяваха интерес към птиците, а сред най-често задаваните въпроси бяха какъв вид са, какъв пол, как се обгрижват диви животни.

Надяваме се с присъствието си на събитието да сме предизвикали любопитството у младите, бъдещи, гимназисти към професията на ветеринарния техник, както и дейностите, свързани с лечението на бедстващите диви животни.

 


 

В Клисура се проведе съвместна инициатива между Горското и Икономическата гимназия

11.04.2018 г.

Съвместна инициатива между Държавно горско стопанство- гр.Клисура и Професионалната гимназия по икономика“Тодор Влайков“ в града се проведе вчера. Тя се състоя в залесяване в местния парк "Боримечката". Залесяването е по повод Националната седмица на гората - от 2 до 8 април 2018 година и е под наслов - "Децата и гората на България - за бъдещето на зелена Европа!".

Учениците от специалност "Горско стопанство и дърводобив" в гимназията заедно с лесовъди от Горското стопанство в гр.Клисура посадиха борчета.

Избраните 10 ученици от специалност "Горско стопанство и дърводобив" са одобрени за работа по проект "Ученически практики -фаза 1" в Държавно горско стопанство - Клисура". Те ще отработят 240 часа като помощник-лесничей и работник в горското стопанство, като в края на практиката си ще получат сертификат и 300 лв. стипендия по проекта.

 


 

Информация за проект "Ученически практики-Фаза1"

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики са над 46 000.

До края на 2018 г. ще бъдат използвани, развити и утвърдени вече изградените между 2013 и 2015 г. процедури, уеб платформа, контролни системи и механизми за реализация на практическото обучение в професионалните училища. Проектът изцяло се вписва в контекста на заложените европейски и национални цели за подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Целта за подобряване на съответствието между професионалното образование и изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Европа 2020 и в Националната програма за развитие България 2020. Образователните резултати следва да бъдат съобразени основно с нуждите на регионалния и местен пазар на труда. Едни от основните предизвикателства, описани в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. са: превръщане на началното професионално и продължаващото професионално обучение в привлекателна възможност за учене; осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация; повишаване на броя на учениците в професионалните училища. Една от националните цели за изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020“ е до 2020 г. работните места да се увеличат. За постигане на тази цел е нужно по-високо равнище на професионалните умения. Чрез създаването на учебно-тренировъчните фирми (УТФ) в училищата и участието на учениците в практика в реална работна среда те ще бъдат насърчени да развиват универсални умения, които да им дадат възможност да бъдат предприемчиви и да се адаптират по-лесно към промените на пазара на труда, което от своя страна ще улесни прехода от образование към заетост и ще помогне за намаляване на младежката безработица.

Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са на първо място подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, ще допринесе и насърчи образованието в областта на инженерните, техническите и природните науки. Освен това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда; ще бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите умения на ученици за работа в реална работна среда, както и компютърните им умения, като основно изискване на информационното общество. Чрез мерките от това проектно предложение ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на професионалното образование и обучение и бизнеса в България да стане по-ефективно:

  • повече съществуващи стажантски програми
  • повече случаи на сътрудничество с бизнеса.

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Срокът на проекта е до края на месец декември 2018 г., а бюджетът на проекта е на стойност 6 986 236 лв. Всички дейности по проекта трябва да приключат до 09.10.2018 г. 


В проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“ Фаза 1 могат да кандидатстват всички ученици навършили 16 г., обучавани за придобиване на квалификация по професии от професионалните гимназии и общообразователните училища в паралелки с обучение по професии на територията на Република България.

Уважаеми работодатели,

Проект BG05M2OP001-2.006-0001„Ученически практики“ Фаза 1 предоставя чудесна възможност на Вас да използвате капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на Вашата компания и да обмените нови и свежи идеи, които да спомогнат за развитието Ви.

Уеб-базираната информационна система http://upraktiki.mon.bg/ осигурява възможност да изберете училищата от Вашия регион, с които да си сътрудничите и да изберете младите хора, от които действително се нуждаете.

Как да се регистрирате?

Стъпка 1: Влезте от меню ВХОД, във „Вход за работодатели“ за да направите Вашата регистрация.
Стъпка 2: Попълнете Вашия работодателски профил.
Стъпка 3: След като попълните данните, необходими за регистрация и получите потвърждение по имейла, че вече сте регистриран Вие ще можете да качите лого на Вашата организация и да представите вашата дейност с кратък текст.
Стъпка 4: След потвърждаване на регистрацията е необходимо да публикувате обява в системата като попълните необходимите данни за позицията, работното време и дейностите, които ще се извършват за съответната позиция.

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВАС! ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

   

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"