до момента са се регистрирали
2233
работодатели


от тях
1842
работодатели


са публикували
2543
обяви


за
12795
места


 


Списък на регистрираните работодатели за участие в проект
BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики - Фаза 1"

Търси за име:

Лого Име на организацията-работодател Населено място Област Дейности по НКИД Вид Брой служители
1 РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПИРИН" гр. Сандански Благоевград Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) от 51 до 250
2 КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ООД гр. Бургас Бургас Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
3 ДРИЙМ РИЛАКС СЕЙНТ ДЖОРДЖ ООД с. Съдиево Бургас Хотелиерство Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
4 ПЕТЪР ЦОНЕВ-ПЕТРОВ-ЦОНЕВ ET гр. Разград Разград Ресторантьорство Едноличен търговец (ЕТ) от 10 до 50
5 ПРЕМИЕР ПЛЕВЕН ЕООД гр. Плевен Плевен Производство на мебели Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
6 ДЖЕЛС ЕООД гр. Кюстендил Кюстендил Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
7 БАР ЕООД гр. Пловдив Пловдив Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) над 251
8 МАРКЕТИНГ ВИЖЪН ЕООД гр. Разград Разград Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
9 КАЛАПИШ 1 ЕООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
10 КАЛАПИШ ООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
11 ЕЛЕКТРОН КОНСОРЦИУМ АД гр. София София-град Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти Акционерно дружество (АД) от 10 до 50
12 АМИГО ЕООД гр. София София-град Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
13 БРУМО ЕООД гр. Плевен Плевен Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
14 АНГЕЛ ДЕНЕВ - 2010 ЕООД гр. Пловдив Пловдив Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
15 К и М Консулт 2011 ЕООД гр. Поморие Бургас Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
16 ЕКО КОМФОРТ ДИЗАЙН ЕООД гр. Пловдив Пловдив Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
17 КОПИСОФТ-ООД ООД гр. Русе Русе Дейности в областта на информационните технологии Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
18 ИНТИС ООД гр. Русе Русе Строителство на сгради Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
19 УНИКА ДИЗАЙН ЕООД с. Дебелт Бургас Строителство на сгради Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
20 СТЕФКО СТЕФАН ЕООД с. Каменово Разград Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
21 РУСЕ СТРОЙ 2015 ЕООД гр. Русе Русе Специализирани строителни дейности Жилищно-строителна кооперация до 10
22 Булвария Варна ЕООД гр. Варна Варна Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
23 МИНКОВ КАР ЕООД гр. Разград Разград Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
24 ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД гр. Русе Русе Строителство на сгради Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
25 АГРОПРОМ ЧАКЪР ООД с. Раковски Разград Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
26 СДРУЖЕНИЕ "Ф.К. - ЕТЪР ВТ"" гр. Велико Търново Велико Търново Дейности на организации с нестопанска цел Сдружение до 10
27 НЕДЖАТИ ХАЛИМ МЕХМЕД ЗП с. Чернолик Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Едноличен търговец (ЕТ) от 10 до 50
28 ЗС Севдие Реджеб Наим с. Чернолик Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Самоосигуряващо се лице до 10
29 ЗП Градимир Атанасов Георгиев гр. Силистра Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Кооперация до 10
30 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ДУНАВ" с. Дунавец Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Кооперация от 10 до 50
31 БЕЕД ЕООД с. Киченица Разград Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
32 Белима ООД гр. Пловдив Пловдив Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
33 ЗП Милен Михайлов гр. Русе Русе Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Друг вид субект до 10
34 СЕНТРАЛ 14 ЕООД гр. Русе Русе Други професионални дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
35 ФУЛДА-БЪЛГАРИЯ ООД гр. Хасково Хасково Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 51 до 250
36 СУПЕР СЕРВИЗ 2000 ООД гр. София София-град Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Дружество с ограничена отговорност (ООД) от 10 до 50
37 ОП Русе арт гр. Русе Русе Артистична и творческа дейност Община от 51 до 250
38 ВЛАГЕВАМА ЕООД с. Малорад Враца Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Едноличен търговец (ЕТ) до 10
39 ДАРА ГРУП 2010 ООД с. Крушуна Ловеч Ресторантьорство Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
40 МАКСПРОГРЕС ЕООД гр. Бургас Бургас Дейности в областта на информационните технологии Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
41 Балкан Лифт ЕООД гр. Бургас Бургас Специализирани строителни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
42 София Франс Ауто - Варна ЕАД гр. Варна Варна Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично акционерно дружество (ЕАД) от 10 до 50
43 ДАНСИЯ 1 гр. Разград Разград Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
44 ,,Краев 2014 ЕООД гр. Троян Ловеч Ресторантьорство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
45 ИВАН ГЕОРГИЕВ 2015 ЕООД гр. Бургас Бургас Ремонт и инсталиране на машини и оборудване Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
46 МИНКОВА КОНСУЛТ ЕООД гр. Разград Разград Юридически и счетоводни дейности Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
47 ГУМИ МАРКЕТ Г и Г ЕООД гр. Севлиево Габрово Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) до 10
48 ФРЕШ СТРИЙТ КАФЕ ООД гр. Провадия Варна Ресторантьорство Дружество с ограничена отговорност (ООД) до 10
49 Панацеа комерс ЕООД гр. Севлиево Габрово Хотелиерство Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) от 10 до 50
50 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ПРОГРЕС" с. Варненци Силистра Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности Кооперация от 10 до 501   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  

41   42   43   44   45   46   47  
 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"