Ръководител на проекта

Валери Коцовски – valeri@mon.bg

Национални координатори

Георги Кирков – 02/ 92 17 742, g.kirkov@mon.bg – Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Габрово

Магдалена Станулова – 02/ 92 17 785,  m.stanoulova@mon.bg - София, Перник, Кюстендил, Благоевград

Маргарита Гатева – 02/ 92 17 425, m.gateva@mon.bg - Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол, Бургас

Даниела Недялкова,  - 02/ 92 17 558, d.nedyalkova@mon.bg – Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен

Радостина Колева – 02/ 92 17 538, r.koleva@mon.bg - Видин, Враца, Ловеч, Монтана, София-Област

Фани Тодорова – 02/ 92 17 797, f.todorova@mon.bg - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора

Координатори "Финансови въпроси"

Александра Янчева – 02/ 92 17 477, a.jancheva@mon.bg

Кина Карайчева - 02/92 17 516, k.karaicheva@mon.bg 

Координатор "Юридически въпроси"

Славка Янчева - 02/ 92 17 638, s.goranova@mon.bg 

Координатор "Информационна система"

Яни Гебеджелиев - jani@mon.bg

Координатор "Административен мониторинг и контрол"

Ина Иванова – 02/92 17 528, ina.ivanova@mon.bg

Сътрудник "Административни дейности"

Албена Янкова – 02/ 92 17 515, a.yankova@mon.bg 

Регионални координатори

Антоанета Николова-Раклеова, РУО Благоевград - 0892285128, nikolova@rio-blg.com

Атанас Дончев, РУО Разград - 084/ 611 121,  atanas.d@abv.bg

Венета Табакова-Комсалова, РУО Пловдив - 032/ 634 916, tabakova_rio@abv.bg

Вергиния Йорданова, РУО София-област -02/ 873 64 22, rio_sfo_v.jordanova@abv.bg

Весела Паскалева, РУО Сливен - 044/ 611 004,  ves.paskaleva@gmail.com

Дарина Станчева, РУО Хасково – 038/ 650 050, darina.s@abv.bg

Диана Христова, РУО Варна – 0884 404 368d.hristova@ruo-varna.bg

Дияна Петкова, РУО Бургас - 0879219398d_petkova@rioburgas.org

Елена Маринова, РУО Кърджали - 0361/ 60 428, elena_marinova4@abv.bg

Златка Иванова, РУО София – 0899136524, rio_ziivanova@abv.bg

Ивелина Ненова, РУО Габрово - 066/ 805 386, iva_r_nenova@abv.bg

Катя Василева, РУО Велико Търново – 062/616310, k_vasileva@riovt.org

Калоян Койчeв, РУО Добрич – 058/ 602 307, kaloiank123@abv.bg

Кирил Белев, РУО Пазарджик – 0876/330119rio-pz@cybcom.net

Майа Григорова, РУО Силистра – 0894/419563, maia_ag@mail.bg

Машка Крумова,  РУО Шумен - 054/ 800 373,  krumova_mv@abv.bg

Наталия Крумова, РУО Видин - 094/988 826, krumova78@abv.bg

Невяна Захариева, РУО Търговище – 060/ 162 836, neviana2002@abv.bg

Нина Алексиева, РУО Смолян – 030/ 162 453, n.aleksieva@ruo-smolyan.org

Нина Кирилова, РУО Монтана – 0879/ 220 292, nikoziq67@abv.bg

Пенка Атанасова, РУО Стара Загора – 042/ 254 360, atanasova_riosz@abv.bg

Петя Личева, РУО Враца – 0898647545, pet_li@abv.bg

Розка Петкова, РУО Ловеч – 068/ 603 804, rozka.petkova@abv.bg

Роса Георгиева, РУО Ямбол – 046/ 685 317, rossageorgieva@abv.bg

Росица Симеонова, РУО Перник – 076/ 630 270, rdencheva@abv.bg

Силвия Тонева, РУО Кюстендил – 078/ 550 075, s.n.toneva@abv.bg

Цветанка Тончева, РУО Плевен – 064/ 841 270, riopl_toncheva_1@abv.bg

Цветослав Димитров, РУО Русе - 082/ 83 60 38, c.dimitrov@rio-ruse.org

 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"